Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

1. Algemeen
a: Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
b: Van onze leveringsvoorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Prijzen
a: De prijzen die door LANDRO worden verstrekt, hetzij online, mondeling, schriftelijk, of op elke andere wijze, zijn vrijblijvend. LANDRO behoudt zich overigens het recht voor om prijzen te wijzigen.
b: Indien de prijzen van de producten van LANDRO hoger blijken te zijn dan op de website vermeld, ontvangt de klant bericht hiervan. De klant is gerechtigd om in deze situatie de bestelling te annuleren, mits binnen 3 dagen na verzending van het bericht.
c: De prijzen van de producten worden weergegeven in Euro`s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aan deze prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend.
3. Bestellen
a: Bestellingen kunnen gedaan worden middels onze bestelsite of per e-mail.
b: Misverstanden die optreden door gebruik van de moderne communicatiemiddelen, als internet en e-mail, bij bestellingen en mededelingen kunnen niet verhaald worden op LANDRO.
c: Indien LANDRO een bestelling niet accepteert, of voorwaarden aan de levering wil verbinden, wordt dit binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling aan de desbetreffende klant meegedeeld.

4. Levering
a: Een lange levertijd voor specifieke producten geeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Indien LANDRO een lange levertijd voorziet wordt dat aan de desbetreffende klant meegedeeld. Indien LANDRO voorziet dat een levering op redelijke termijn niet mogelijk is, wordt de klant de keuze gesteld om de bestelling te annuleren, dan wel in stand te houden.

5. Klachten
a: Klachten over onze levering dient u per e-mail of schriftelijk in te dienen.

6. Retourname van goederen
a: Wij geven u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst uw koop te ontbinden mits het artikel zich in absolute nieuwstaat bevindt.
b: Kosten en risico van een retourzending zijn voor rekening van de klant.
b: Producten die door de klant zelf zijn gemonteerd maar niet naar behoren blijken te functioneren en waarvan aangetoond kan worden dat het niet functioneren geen gevolg is van onjuiste montage kunnen in overleg kosteloos worden geruild. De eventuele kosten van de extra uit- en inbouw van deze producten zijn voor rekening van de klant.

7. Eigendomsvoorbehoud
a: De door de klant bestelde producten worden pas eigendom van de klant indien aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.

8. Overmacht
a: Indien er sprake is van overmacht behoudt LANDRO zich het recht voor bestellingen op te schorten dan wel te ontbinden. LANDRO is verplicht dit aan de klant mee te delen. LANDRO is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit het opschorten of ontbreken van een overeenkomst ontstaan.
b: Onder overmacht wordt verstaan dat er een tekortkoming is die niet aan LANDRO kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld.


Waarom bij Landro.nl

Klantenservice

Informatie

Bedrijfsgegevens

email: info@landro.nl

 

Volg ons online

En profiteer van acties

Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Copyright © 2014 Landro.nl | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring

Bezoek Tuincadeau.nl op ShopMania